Thùng nước khoáng Vĩnh Hảo chai lớn 1.5l (12 chai)

85,000